Tvé další příběhy

Uvědom si minulost, poznej současnost, přemýšlej nad budoucností.

Vymýšlej příběhy pro své setkání s hlínou.?