Příběh řemesla

Tři časová pásma – zdroj inspirace k tvorbě s keramickým materiálem.

Keramika jako jeden z nejstarších oborů lidské činnosti má bohatou historii. Nabízí nám inspiraci ve své tradici a řadu technologických možností.
V rámci semináře budeme pracovat s hlínou jednoduchými a tradičními způsoby jako je tvarování z volné ruky, pomocí válečků, plátů a točení na hrnčířských kruzích. Hotové výrobky vypálíme jednoduše v přímém plameni ohně tak, jak to dělali keramici po tisíciletí.Přítomnost je pro tvorbu ten nejpříznivější okamžik. Z hlediska technologie představuje třeba masovou produkci keramiky, která je charakteristická tvarováním do forem.
Vyzkoušíme si práci s licí hmotou a sádrovými formami. Se vzniklými odlitky můžeme pracovat jako se stavebnicí, spojovat je, lepit, vrstvit…Budoucnost keramiky bude taková, jakou ji vytvoříme. Řemeslo směřuje i k využití 3D tisku. Je to technologie otevírající brány fantazie. Pomáhá realizovat to, co si umíme představit, ale limituje nás v tom řemeslná či manuální zručnost.
O trendech v této oblasti připravíme krátkou přednášku s ukázkou, jak lze 3D technologii využívat v procesu keramické tvorby. Budoucnost lze však vymýšlet, parafrázovat i navrhovat jakkoliv volně a svobodně.