BYLO      JE      BUDE

Keramický seminář 2020

TĚŠILI JSME SE S VÁMI!

Spřátelený seminář

Zároveň s naším seminářem probíhal seminář řezbářského řemesla pod vedením K. Vo… Jana Růžičky.

SEMINÁŘ ŘEZBÁŘSKÝ